جناب آقای دکتر نوبان فشندی ( DR.Noban Fashandi ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 12844