جناب آقای حامدرضا محمدرحیمی (   ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 22609