جناب آقای دکتر بهروز جوانمرد ( Behrooz Javanmard ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 23861