جناب آقای دکتر عبدالله شمس (   ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 4448