جناب آقای دکتر سیدفضل الله حسینی برمایی ( Dr.SeyedFazlallah Hosseini Barmaie ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 6514