جناب آقای دکترجلیل مالکی ( Jalil Maleki ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 6783