جناب آقای سیدحسن شهرجردی (   ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 7387