جناب آقای سیدحسن شهرجردی ( Seyyed Hassan Shahrjerdi ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 7387