جناب آقای علیرضا مسعودی (   ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 7417