جناب آقای دکتر سید باقر میرعباسی (   ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 8747