جناب آقای محمد شریف (   ) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز دارای شماره پروانه 9385